1. ZESPÓŁ

ZESPÓŁ CENTRUM PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO PW

Dr inż. arch. Anna Nowak (WAPW) - kierownik

Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek (WAPW)

Dr inż. arch. Anna Tofiluk (WAPW)

Dr inż. arch. Anna Cudny (WAPW)

Mgr inż. arch. Małgorzata Małczyńska (WAPW)

Mgr inż. arch. Hanna Malik-Trocha (WAPW)

oraz:

Dr hab. inż. Jarosław Seńko (SIMR)

Dr inż. arch. Tomasz Dybicz (IL)