Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

Kierownik Katedry - dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni

dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni

dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki

dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska

mgr inż. arch. Tomasz Dzieduszyński

mgr inż. arch. Mikołaj Gomółka

mgr inż. arch. Katarzyna Kierczyńska-Królikowska

mgr inż. arch. Michał Purski

mgr inż. arch. Leszek Wiśniewski

Pracownia Przekształcania Przestrzeni dla Potrzeb Życia

dr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska

mgr inż. arch. Piotr Hardecki

mgr inż. arch. Mateusz Herbst