Katedra Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej

Kierownik Katedry – prof. dr hab. inż. Hanna Michalak

Obsługa administracyjna - Sekretariat 3

  • mgr inż. Elżbieta Szary

kontakt:
 pokój 214
 tel. 22 628 53 70
 tel. 22 234 50 90

Pracownia Podstaw Konstrukcji

prof. dr hab. inż. Hanna Michalak

dr inż. Anna Jóźwik

dr inż. Paweł Przybysz 

mgr inż. Józef Hila

Pracownia Projektowania Konstrukcji

prof. dr hab. inż. Wiesław Rokicki

dr inż. Ireneusz Cała

dr inż. arch. Hubert Markowski

dr inż. arch. Anna Nowak

dr inż. Piotr Pachowski

dr inż. arch. Joanna Pietrzak

dr inż. arch. Anna Stefańska

mgr inż. arch. Elżbieta Krupińska-Skoczek

mgr inż. Mariusz Wrona

Pracownia Budownictwa Ogólnego i Infrastruktury Technicznej

dr inż. arch. Jerzy Górski

mgr inż. arch. Marek Kołłątaj

Pracownia Architektury Proekologicznej i Technologii Energooszczędnych

dr inż. arch. Ewelina Gawell

mgr inż. arch. Michał Gołębiewski

mgr inż. Maciej Janowicz