Katedra Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej

Kierownik Katedry – prof. dr hab. inż. Hanna Michalak

Obsługa administracyjna - Sekretariat 3

  • mgr inż. Elżbieta Szary

kontakt:
 pokój 214
 tel. 22 628 53 70
 tel. 22 234 50 90

Pracownia Podstaw Konstrukcji

prof. dr hab. inż. Hanna Michalak

dr inż. Anna Jóźwik

dr inż. Paweł Przybysz 

Pracownia Projektowania Konstrukcji

dr hab. inż. Wiesław Rokicki, prof. PW

dr inż. Ireneusz Cała

dr inż. arch. Hubert Markowski

dr inż. Piotr Pachowski

dr inż. arch. Anna Nowak

mgr inż. arch. Elżbieta Krupińska-Skoczek

mgr inż. arch. Joanna Pietrzak

mgr inż. arch. Anna Stefańska

mgr inż. Mariusz Wrona

Pracownia Budownictwa Ogólnego i Infrastruktury Technicznej

dr inż. arch. Jerzy Górski

mgr inż. arch. Marek Kołłątaj

Pracownia Architektury i Technologii Proekologicznej

dr inż. arch. Ewelina Gawell

mgr inż. arch. Michał Gołębiewski

mgr inż. Maciej Janowicz

mgr inż. Krzysztof Rudzki