Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki

Kierownik Zakładu - dr hab. inż. arch. Grzegorz Rytel

KONTAKT >>

Pracownia Ochrony i Konserwacji Zabytków

dr hab. inż. arch. Piotr Molski, prof. uczelni

dr inż. arch. Marcin Górski

dr inż. arch. Jakub Krzyczkowski

mgr inż. arch. Aleksandra Lewicka

mgr inż. arch. Katarzyna Skiba

mgr inż. arch. Konrad Szumiński

Pracownia Dziedzictwa Miast

prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska

Pracownia Architektury i Sztuki Współczesnej

dr inż. arch. Maciej Czarnecki

dr hab. inż. arch. Grzegorz Rytel

mgr inż. arch. Jan Jabłoński

mgr inż. arch. Małgorzata Małczyńska

mgr inż. arch. Anna Przybyła

Pracownia Rysunku, Malarstwa i Rzeźby

dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni

dr sztuki Radosław Balcerzak

dr inż. arch. Piotr Kudelski

dr inż. arch. Joanna Pętkowska-Hankel

dr inż. arch. Michał Suffczyński

dr inż. arch. Tomasz Trzupek

mgr inż. arch. Roman Dziedziejko

mgr inż. arch. Krzysztof Mycielski

mgr sztuki Marcin Nowicki

mgr inż. arch. Marek Ziarkowski

Pracownia Historii Architektury Powszechnej

dr inż. arch. Anna Agata Wagner

dr inż. arch. Katarzyna Dankiewicz

dr Iwona Szustakiewicz