Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki

Kierownik Zakładu - dr hab. inż. arch. Piotr Molski, prof. PW

Obsługa administracyjna - Sekretariat 1

  • mgr Ewa KOZŁOWSKA

kontakt:
pokój 15
tel. 22 628 06 87
tel. 22 234 55 65

e-mail: ewa.kozlowska@pw.edu.pl

Pracownia Ochrony i Konserwacji Zabytków

dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. PW

dr inż. arch. Marcin Górski

mgr inż. arch. Jakub Cap

mgr inż. arch. Aleksander Karaś

Pracownia Dziedzictwa Miast

prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska

Pracownia Architektury i Sztuki Współczesnej

dr inż. arch. Maciej Czarnecki

dr inż. arch. Grzegorz Rytel

mgr inż. arch. Małgorzata Małczyńska

Pracownia Rysunku, Malarstwa i Rzeźby

dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. PW

dr inż. arch. Michał Suffczyński

mgr sztuki Radosław Balcerzak

mgr sztuki Marcin Nowicki

mgr inż. arch. Tomasz Trzupek

Pracownia Historii Architektury Powszechnej

dr inż. arch. Agata Wagner

dr inż. arch. Katarzyna Dankiewicz

dr Iwona Szustakiewicz