Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki

Kierownik Zakładu - prof. nzw. dr hab. inż. arch. Piotr Molski

Obsługa administracyjna - Sekretariat 1

  • mgr Ewa KOZŁOWSKA

kontakt:
pokój 15
tel. 22 628 06 87
tel. 22 234 55 65

Pracownia Ochrony i Konserwacji Zabytków

dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. PW

dr inż. arch. Marcin Górski

dr inż. arch. Maria Lewicka

Pracownia Dziedzictwa Miast

prof. zw. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska

Pracownia Architektury i Sztuki Współczesnej

dr inż. arch. Maciej Czarnecki

dr inż. arch. Grzegorz Rytel

mgr inż. arch. Małgorzata Małczyńska

Pracownia Rysunku, Malarstwa i Rzeźby

dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski

dr inż. arch. Michał Suffczyński

mgr sztuki Radosław Balcerzak

mgr sztuki Marcin Nowicki

mgr inż. arch. Tomasz Trzupek

Pracownia Architektury Powszechnej

dr inż. arch. Agata Wagner

dr inż. arch. Katarzyna Dankiewicz

dr Iwona Szustakiewicz