Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Katedry - prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Gawlikowski, prof. zw. PW

Obsługa administracyjna - Sekretariat 3

  • mgr inż. Elżbieta Szary

kontakt:
 pokój 214
 tel. 22 628 53 70
 tel. 22 234 50 90

Pracownia Teorii i Projektowania Urbanistycznego

dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW

dr inż. arch. Artur Filip

dr inż. arch. Ewa Grochowska

dr inż. arch. Tomasz Majda

dr inż. arch. Małgorzata Mirecka

mgr inż. arch. Dana Matouk

mgr inż. Judyta Wesołowska

Pracownia Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Transportu

dr hab. inż. Andrzej Zalewski, prof. PW

dr inż. arch. Krystyna Maciątek 

Pracownia Planowania i Projektowania Wielokryterialnego

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska

dr inż. arch. Magdalena Grochulska- Salak

dr inż. arch. Joanna Klimowicz

dr inż. arch. Michał Pierzchalski

mgr inż. arch. Andrzej Malesa