Zakład Projektowania i Teorii Architektury

Kierownik Zakładu - dr hab. inż. arch. Radosław Achramowicz, prof. PW

KONTAKT >>

Pracownia Teorii i Projektowania Architektonicznego oraz Projektowania Produktu

dr hab. inż. arch. Radosław Achramowicz, prof. uczelni

dr inż. arch. Anna Lorens

mgr inż. arch. Michał Adamczyk

mgr inż. arch. Baltazar Brukalski

mgr inż. arch. Agnieszka Kwiecińska

mgr inż. arch. Mikołaj Kwieciński

mgr inż. arch. Maciej Koczocik 

Pracownia Architektury Przemysłowej i Wielkoprzestrzennej

dr inż. arch. Marcin Goncikowski, prof. uczelni

dr inż. arch. Paweł Grodzicki

mgr inż. arch. Tomasz Olszewski

Pracownia Architektury Współczesnej, Wnętrz i Form Przemysłowych

dr hab. inż. arch. Anna Dybczyńska-Bułyszko

dr inż. arch. Agnieszka Chudzińska

dr inż. arch. Anna Stefańska

mgr inż. arch. Dariusz Chychłowski

mgr inż. arch. Michał Dybko