Zakład Projektowania Architektoniczno - Urbanistycznego

Kierownik Zakładu – dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. PW

Pracownia Architektury Sakralnej i Monumentalnej

dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. PW

dr inż. arch. Ewelina Gawell

dr inż. arch. Rafał Mazur

dr inż. arch. Piotr Trębacz

mgr inż. arch. Piotr Bujnowski

mgr inż. arch. Justyna Dziedziejko

mgr. inż. arch. Maciej Kaufman

mgr. inż. arch. Maciej Koczocik

mgr. inż. arch. Konrad Grabowiecki 

mgr. inż. arch. Tomasz Kosma Kwieciński 

mgr. inż. arch. Tomasz Saracen 

Pracownia Urbanistyki Stosowanej

dr inż. arch. Renata Jóźwik

dr inż. arch. Paweł Trębacz 

mgr inż. arch. Magadalena Duda 

Pracownia Projektowania Zespołów Mieszkaniowych

mgr inż. arch. Michał Brutkowski

mgr inż. arch. Małgorzata Nowak -Pieńkowska 

mgr inż. arch. Łukasz Stępnik 

Pracownia Architektury w Krajobrazie

dr inż. arch. Anita Orchowska

dr inż. arch. krajobrazu Kinga Zinowiec-Cieplik

mgr inż. arch. Zbigniew Fijałkowski

dr inż. arch. Paweł Pedrycz

dr inż. arch. Piotr Grodecki

Pracownia Projektowania Architektonicznego

dr inż. arch. Jerzy Grochulski, prof. uczelni

dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk, prof. uczelni

dr inż. arch. Anna Grabowska

mgr inż. arch. Małgorzata Nowak-Janicka

mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny

mgr inż. arch. Jakub Wacławek

mgr inż. arch. Karol Żurawski