Zakład Projektowania Architektoniczno - Urbanistycznego

Kierownik Zakładu – dr inż. arch. Marek Świerczyński, prof. PW

Obsługa administracyjna - Sekretariat 3

  • mgr inż. Elżbieta Szary

kontakt:
 pokój 214
 tel. 22 628 53 70
 tel. 22 234 50 90

Pracownia Architektury Sakralnej i Monumentalnej

prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński, emerytowany prof. zw. PW

dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka

dr inż. arch. Rafał Mazur

dr inż. arch. Piotr Trębacz

mgr inż. arch. Piotr Bujnowski

mgr inż. arch. Justyna Dziedziejko

mgr inż. arch. Witold Andrzej Orzechowski

Pracownia Urbanistyki Stosowanej

dr hab. inż. arch. Krzysztof Domaradzki, prof. PW

dr inż. arch. Paweł Trębacz 

dr inż. arch. Roman Wrzosek

Pracownia Kompozycji Urbanistycznej

dr inż. arch. Ewa Pachowska

mgr inż. arch. Anna Cudny

Pracownia Projektowania Zespołów Mieszkaniowych

dr inż. arch. Marek Świerczyński, prof. PW

mgr inż. arch. Michał Brutkowski

mgr inż. arch. Stanisław Karłowski

Pracownia Architektury w Krajobrazie

dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz, prof. PW

dr inż. arch. krajobrazu Kinga Zinowiec-Cieplik

mgr inż. arch. Zbigniew Fijałkowski

mgr inż. arch. Paweł Pedrycz

Pracownia Projektowania Architektonicznego

dr inż. arch. Jerzy Grochulski

dr inż. arch. Magdalena Bieńkuńska

mgr inż. arch. Wojciech Kotecki

mgr inż. arch. Małgorzata Nowak-Janicka