2. SZKOLENIA I EDUKACJA

SZKOLENIA I EDUKACJA

CPU prowadzi szkolenia, warsztaty i zajęcia zarówno dedykowane studentom na różnych poziomach kształcenia jak i kadrze akademickiej oraz pracownikom administracyjnym dotyczące dostępności:

  • Szkolenia/warsztaty dla nauczycieli (w tym akademickich) dotyczące projektowania uniwersalnego oraz edukacji włączającej,
  • Szkolenia/warsztaty (w tym tzw. „living labs”) dla studentów oraz absolwentów kierunków technicznych dotyczące projektowania uniwersalnego i dostępności – szkolenia w ujęciu architektoniczno-urbanistycznym oraz interdyscyplinarnym (szeroko pojęte środowisko zbudowane – architektura, urbanistyka, transport, komunikacja, instalacje i inne),
  • Szkolenia i kursy zapewniające specjalistyczne porady i informacje stronom zaangażowanym we wdrażanie i promowanie standardów dostępności.