Biblioteka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

KONTAKT

ul. Koszykowa 55, parter, pokój 2
tel.: 22 234 55 47; e-mail: biblioteka.arch@pw.edu.pl

***

GODZINY OTWARCIA W ROKU AKADEMICKIM

poniedziałek - środa 8:30-15:30

czwartek - piątek 9:00-18:00

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W CZASIE WAKACJI

poniedziałek - środa 10:00-14:00

czwartek - piątek 12:00-18:00

Czytelnia Biblioteki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

***

O BIBLIOTECE

Biblioteka gromadzi i udostępnia publikacje z dziedziny architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, budownictwa oraz varsaviana. W swoim księgozbiorze posiada stare druki. W bibliotece znajduje się wypożyczalnia i dwie czytelnie: 1) czytelnia czasopism bieżących, nowości książkowych i podstawowych podręczników oraz 2) czytelnia główna, gdzie dostępne są m.in. słowniki i encyklopedie. W czytelniach użytkownicy mają swobodny dostęp do zbiorów, które mieszczą się w otwartych strefach. Zbiory przechowywane w magazynie dostarcza użytkownikom bibliotekarz. 

Komputery zapewniają czytelnikom dostęp do Internetu, w tym do Centralnego Katalogu Zbiorów Bibliotek PW oraz Bazy Wiedzy. Na terminalach do tego przeznaczonych można korzystać z cyfrowych wersji prac dyplomowych. Dostępne są pełne teksty prac obronionych po 1 lipca 2021 r., o ile ich autorzy udzielili stosownej zgody (licencji na udostępnienie w zamkniętym systemie bibliotecznym PW). Prace dyplomowe nie mogą być utrwalane i zwielokrotniane w jakiejkolwiek formie i technice (Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Systemu Biblioteczno-lnformacyjnego Politechniki Warszawskiej § 20 ust. 4).

***

PRZYDATNE LINKI I ADRESY

Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek PW (wspólny katalog Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych PW): http://www.bg.pw.edu.pl/index.php#katalog

Bazy elektroniczne (dostęp pełnotekstowy do wybranych publikacji): http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/zasoby/lista-e-baz

Baza Wiedzy i Repozytorium PW (zawiera informacje o dorobku naukowym pracowników, doktorantów i studentów PW): http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/

Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych: Gmach Główny PW, pok. 161 b, 161 c, tel. 22 234 7300, tel./fax: 22 628 7184, e-mail: oin@bg.pw.edu.pl

Serwis dziedzinowy „Architektura. Urbanistyka. Sztuka” (zawiera informacje dotyczące zasobów dostępnych w Bibliotece Głównej PW oraz inne wiadomości): http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/bibliotekarze-dziedzinowi/architektura-urbanistyka-sztuka

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów: informacje o terminach e-kursu Przysposobienie biblioteczne dla studentów pierwszego roku studiów znajdują się na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach  https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/1006-przysposobienie-biblioteczne-ekurs

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna (sprowadza i udostępnia materiały z innych bibliotek): http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/wypozyczalnia-miedzybiblioteczna

BiblioWawa (System Wypożyczeń Warszawskich) Istnieje możliwość wypożyczania książek z bibliotek innych warszawskich uczelni. BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich, to wspólny projekt bibliotek warszawskich uczelni wyższych, oferujący możliwość wypożyczania zbiorów tych bibliotek na zasadzie wzajemności. Z systemu mogą korzystać:

  • studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia w PW (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np. Erasmus. MOST, MOSTAR);
  • słuchacze studiów podyplomowych PW;
  • pracownicy PW, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Osoby zainteresowanie BiblioWawa powinny zgłosić się do Wypożyczalni Studenckiej BG PW (Gmach Główny PW, parter, pok.71). Szczegółowe informacje o BiblioWawa: http://www.bibliowawa.bg.pw.edu.pl/

 ***

PRACOWNICY BIBLIOTEKI

mgr Marta Dowalewska - kierownik 
e-mail: marta.dowalewska@pw.edu.pl 

mgr Blanka KANIA  
e-mail: blanka.kania@pw.edu.pl 

Jan BOCHENEK 

Jerzy RUDNICKI 
jerzy.rudnicki@pw.edu.pl