Współpraca Międzynarodowa

Na stronie tej publikujemy informacje dotyczące współpracy naszego Wydziału z partnerami zagranicznymi. Obecnie strona poświęcona jest wymianom studenckim, planowane jest poszerzenie jej treści o współpracę naukową i zawodową.

UWAGA: zgodnie z zarządzeniem Rektora PW nr 33 z 26.05.2020 w spr. ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności PW od 30.05.2020 zostały wstrzymane wyjazdy i przyjazdy zagraniczne i krajowe pracowników, doktorantów i studentów PW.

Nowa Decyzja Rektora PW nr 191_2020 dopuszcza wyjątkowe sytuacje, które umożliwiają wyjazd w ramach programu Erasmus i wymian bilateralnych:

Decyzja Rektora nr 191_2020 (pdf, 712,71 kB)