Zapisy

Zapisy na zajęcia odbywają się za pośrednictwem system USOS https://usosweb.usos.pw.edu.pl

Zapisy na zajęcia odbywają się w dwóch etapach:

1 Etap I  - Rejestracja dwuetapowa ( deklaracja przedmiotów - wybór grup zajęciowych - giełda)

instrukcja uczestnictwa w zapisach

W rejestracji dwuetapowej student może zadeklarować tylko przedmioty dla swojego semestru oraz na tzw. przedmioty pościgowe z semestru poprzedniego.

2 Etap II - Rejestracja bezpośrednia

W rejestracji bezpośredniej oferowane są wszystkie przedmioty dla wszystkich semestrów, możliwość zapisu na przedmioty zaległe i awanse  jednak zapis do grupy możliwy jest tylko w ramach wolnych miejsc.

Po zakończeniu zapisów proszę sprawdzić przydział do grup zajęciowych w systemie USOS (zakładka grupy zajęciowe).

Zmiana grupy  możliwa tylko w terminie 2 tygodni od zakończenia II etapu zapisów na podstawie złożonego podania w dziekanacie (pod warunkiem wolnych miejsc w grupie). Po upływie terminu zmiana grupy nie będzie możliwa.

zapisy na zajęcia 19_20_zima (msword, 36,00 kB)

Opisy zajęć wybieralnych