Praktyki

Zgodnie ze standardami nauczania na kierunku Architektura oraz programem studiów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej obowiązują następujące praktyki:

Studia inżynierskie I stopnia:

- praktyka inwentaryzacyjna po pierwszym roku

- praktyka budowlana po drugim roku

- praktyka projektowa po trzecim roku

Studia jednolite magisterskie:

 - praktyka rysunkowa po pierwszym roku

 - praktyka inwentaryzacyjna po drugim roku

 - praktyka urbanistyczna po drugim roku

 - praktyka projektowa po czwartym roku

Odbycie praktyk jest obowiązkowe, z potwierdzeniem ich zaliczenia w USOSwebie

PRAKTYKA PROJEKTOWA:

Zaliczenie praktyki projektowej po 3 (4) roku studiów odbywa się do 15 września 2022 w określonych terminach. Szczegółowe informacje na temat terminów i sposobu zaliczenia znajdują się na platforme Moodle. 

W razie pytań dotyczących praktyki projektowej prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem ds. Praktyk, panią mgr inż. arch. Małgorzatą Nowak-Pieńkowską  

Odbycie praktyki jest obowiązkowe z potwierdzeniem zaliczenia na listach dziekańskich.  

Zamieszczamy formularz zgody na odbycie praktyk. 

zgoda praktyki wapw (1) (pdf, 295,33 kB)

Formularz podpisuje z upoważnienia Prodziekana ds. Dydaktyki Pełnomocnik ds. Praktyk mgr inż. arch. Małgorzata Nowak-Pieńkowska