Stypendia, Pomoc Materialna, Ubezpieczenia, Domy Studenckie

Kontakt: Dziekanat pok. 6 tel. (22)234 5548

Inne stypendia

Więcej informacji na stronie: www.bss.ca.pw.edu.pl

Ubezpieczenia Zdrowotne (ZUS-NFZ)

Więcej informacji: 

Zarządzenie Rektora PW (pdf, 99,76 kB)
Zał. 1 (pdf, 317,04 kB)
Zał. 2 (pdf, 305,45 kB)
Zał.. 3 (pdf, 216,66 kB)

Dodatkowe informacje w sprawie ubezpieczenia można uzyskać w dziekanacie tel. 22 2345548.

Informacja NFZ (pdf, 219,62 kB)

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

 Studenci PW mogą opłacać składkę roczną płatną jednorazowo wg wytycznych zawartych w Informacji o NNW

Aktualne informacje: 

Domy Studenckie PW

Kwaterunek – SSPW – ogólne informacje

Akcje Kwaterunkowe – SSPW – informacje o terminach i  przebiegu akcji kwaterunkowych

Kredyty Studenckie

Informacje o kredytach studenckich: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie

Zarządzenie Rektora PW z dnia 23.10.2020 w sprawie wyłaniania najlepszych absolwentów PW uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu

Zarządzenie nr 123 (pdf, 62,95 kB)

Opieka Medyczna

Opieka medyczna dla studentów: www.centermed.pl

Obowiązkowe badania lekarskie: student w trakcie studiów powinien posiadać ważne badania lekarskie wykonane u lekarza medycyny pracy. W przypadku utraty ważności tych badań należy skontaktować się z dziekanatem w celu otrzymania skierowania.

Wykaz placówek medycznych: 

Badania Uczniów/Studentów/Doktorantów - Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (mwomp.pl)