Ogłoszenia o zgubach i rzeczach znalezionych

Tablica pozwala zapoznać się z rzeczami znalezionymi na Wydziale. Dostęp do tablicy jedynie przez adres mailowy z domeny PW: https://wutwaw-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/01168483_pw_edu_pl/EWwzKIhCXJZFjG2BHeZTqYcBEvFMOwQKyjEydLVJ3_rP0g?e=ewnAb0

W celu informacji prosimy o kontakt z Wydziałową Radą Samorządu: wapw@samorzad.pw.edu.pl