Kredyty Studenckie

Informacje o kredytach studenckich: 

Kredyty studenckie - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zarządzenie Rektora PW z dnia 23.10.2020 w sprawie wyłaniania najlepszych absolwentów PW uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu:

Zarządzenie nr 123 (pdf, 62,95 kB)

Lista rankingowa najlepszych absolwentów z roku ak. 2022/2023, uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego: