Obowiązkowe badania lekarskie z zakresu medycyny pracy

W trakcie kształcenia na studiach - studenci PW podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim z zakresu medycyny pracy. Każdy student obowiązkowo powinien posiadać aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku studiów. 

Bezpłatne badania, na podstawie otrzymanego z dziekanatu skierowania (pok. nr 6) można wykonać w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy:

Badania Uczniów/Studentów/Doktorantów - Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (mwomp.pl)

 

Uwaga: Przychodnia Centermed nie wykonuje badań medycyny pracy.