Stypendia z Funduszu Stypendialnego PW: stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium rektora, zapomogi

Informacje na temat stypendiów 

Decyzja - wysokość świadczeń dla studentów PW na rok ak. 2023/2024

Regulamin i wnioski do pobrania na rok ak. 2023/2024

Zarządzenie nr 55/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 15 września 2023 r. / 2023 / Zarządzenia Rektora / Dokumenty Rektora PW / Wewnętrzne akty prawne / BIP PW - Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej

Wnioski składane w formie papierowej:

Stypendium socjalne - Załącznik nr 4

Stypendium Rektora - Załącznik nr 5

Wnioski składane poprzez usosweb/ zakładka dla wszystkich/wnioski:

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością - Załącznik nr 7

Zapomoga - Załącznik nr 8

Pełnomocnictwo do dokonania czynności związanych z procesem uzyskania pomocy materialnej w PW w roku ak. 2023/2024

Pełnomocnictwo PW 2023_2024 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 30,00 kB)

 

Poradnik Stypendialny Samorządu Studentów PW 2023/2024

Terminy składania wniosków stypendialnych:

- stypendium Rektora wyłącznie do 16.10.2023 r.

- Stypendium socjalne i zapomoga – w trakcie trwania  roku ak. 2023/2024

Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora i terminarz działań

Stypendium socjalne

Dochód na osobę i terminy

Monitor Polski 2023-2024 (pdf, 1,25 MB)

GUS 2023-2024 – obwieszczenie o dochodzie z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

GUS 2023-2024 (pdf, 276,54 kB)

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Zaświadczenie z OPS o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny wymagane jest przy ubieganiu się o stypendium socjalne, jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 600,00zł. netto.