Ubezpieczenia Zdrowotne (ZUS-NFZ)

Więcej informacji: 

Zarządzenie Rektora PW (pdf, 99,76 kB)
Zał. 1 (pdf, 317,04 kB)
Zał. 2 (pdf, 305,45 kB)
Zał.. 3 (pdf, 216,66 kB)

Dodatkowe informacje w sprawie ubezpieczenia można uzyskać w dziekanacie tel. 22 2345548.

Informacja NFZ (pdf, 219,62 kB)