Lista promotorów

DYPLOMY INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE

Lista pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia projektów dyplomowych inżynierskich oraz magisterskich na Wydziale Architektury PW, rok akademicki 2020/2021 wraz z maksymalną liczbą dyplomantów (dotyczy wszystkich aktualnie prowadzonych dyplomów) 

Od 1 października 2018 r. promotorami prac dyplomowych magisterskich mogą być osoby posiadające stopień doktora. Podstawa prawna: art. 76 § 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Imię nazwisko Limity dyplomów
Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Gawlikowski 5
Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka 3
Prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell 5
Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek 10
Prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka 10
Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska 10
Prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska 10
Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz 8
Prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk 10
Prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona 5
Dr hab. inż. arch. Anna Dybczyńska-Bułyszko, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz, prof. uczelni 3
Dr hab. arch. Radosław Achramowicz prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Piotr Molski, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Janusz Pachowski, prof. uczelni 8
Dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Magdalena Staniszkis, prof. uczelni 5
Dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Anna Wierzbicka, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Joanna Klimowicz 10
Dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski 10
Dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki 10
Dr hab. inż. arch. Małgorzata Mirecka 10
Dr hab. inż. arch. Grzegorz Rytel 10
Dr inż. arch. Marek Świerczyński, prof. uczelni 5
Dr inż. arch. Maciej Czarnecki 10
Dr inż. arch. Artur Jerzy Filip 10
Dr inż. arch. Ewelina Gawell 10
Dr inż. arch. Marcin Goncikowski 10
Dr inż. arch. Marcin Górski 10
Dr inż. arch. Anna Grabowska 10
Dr inż. arch. Jerzy Grochulski, prof. uczelni 10
Dr inż. arch. Piotr Grodecki 5
Dr inż. arch. Bogusława Helberger 5
Dr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska 5
Dr inż. arch. Piotr Kilanowski 5
Dr inż. arch. Tomasz Majda 10
Dr inż. arch. Rafał Mazur 5
Dr inż. arch. Anita Orchowska 10
Dr inż. arch. Łukasz Piątek 5
Dr inż. arch. Paweł Trębacz 10
Dr inż. arch. Piotr Trębacz 10
Dr inż. arch. Anna Agata Wagner 10
Dr inż. arch. Ewa Widera 10
Dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska 10
Dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska 10
Dr inż. arch. Wojciech Wółkowski 10

 

DYPLOMY INŻYNIERSKIE

Lista pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia projektów dyplomowych inżynierskich na Wydziale Architektury PW, rok akademicki 2020/2021  

Mgr inż. arch. Michał Brutkowski 5
Mgr inż. arch. Piotr Bujnowski 5
Mgr inż. arch. Paweł Grodzicki 10
Mgr inż. arch. Piotr Hardecki 5
Mgr inż. arch. Mateusz Herbst 5
Mgr inż. arch. Dariusz Hyc 5
Mgr inż. arch. Katarzyna Kierczyńska- Królikowska 10
Mgr inż. arch. Jacek Kopczewski 8
Mgr inż. arch. Jakub Krzyczkowski 5
Mgr inż. arch. Piotr Kudelski 10
Mgr inż. arch. Jan Mazur 5
Mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki 3
Mgr inż. arch. Małgorzata Nowak-Janicka 10
Mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny 5
Mgr inż. arch. Jakub Wacławek 5
Mgr inż. arch. Karol Żurawski 5