Lista promotorów

DYPLOMY INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE

Od 1 października 2018 r. promotorami prac dyplomowych magisterskich mogą być osoby posiadające stopień doktora. Podstawa prawna: art. 76 § 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

DYPLOMY INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE

Lista pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia projektów dyplomowych inżynierskich oraz magisterskich na Wydziale Architektury PW, rok akademicki 2021/2022 wraz z maksymalną liczbą dyplomantów (dotyczy wszystkich aktualnie prowadzonych dyplomów) 

 

Imię nazwisko Limity dyplomów
Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska 10
Prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska 10
Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz 5
Prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk 10
Dr hab. inż. arch. Anna Dybczyńska-Bułyszko, prof. uczelni 10
Dr hab. arch. Radosław Achramowicz prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. uczelni 5
Dr hab. inż. arch. Piotr Molski, prof. uczelni 5
Dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Anna Wierzbicka, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Joanna Klimowicz 10
Dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski 10
Dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki 10
Dr hab. inż. arch. Małgorzata Mirecka 10
Dr hab. inż. arch. Grzegorz Rytel 10
Dr inż. arch. Maciej Czarnecki 10
Dr inż. arch. Artur Jerzy Filip 10
Dr inż. arch. Ewelina Gawell 10
Dr inż. arch. Marcin Goncikowski 10
Dr inż. arch. Marcin Górski 10
Dr inż. arch. Anna Grabowska 10
Dr inż. arch. Jerzy Grochulski 10
Dr inż. arch. Piotr Grodecki 3
Dr inż. arch. Bogusława Helberger 3
Dr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska 10
Dr inż. arch. Piotr Kilanowski 10
Dr inż. arch. Tomasz Majda 10
Dr inż. arch. Rafał Mazur 5
Dr inż. arch. Anita Orchowska 10
Dr inż. arch. Łukasz Piątek 10
Dr inż. arch. Paweł Trębacz 10
Dr inż. arch. Piotr Trębacz 10
Dr inż. arch. Anna Agata Wagner 10
Dr inż. arch. Ewa Widera 10
Dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska 10
Dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska 10
Dr inż. arch. Wojciech Wółkowski 10

 

 

DYPLOMY INŻYNIERSKIE

Lista pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia projektów dyplomowych inżynierskich na Wydziale Architektury PW, rok akademicki 2021/2022  

Mgr inż. arch. Michał Brutkowski 3
Mgr inż. arch. Piotr Bujnowski 5
Mgr inż. arch. Paweł Grodzicki 10
Mgr inż. arch. Piotr Hardecki 5
Mgr inż. arch. Mateusz Herbst 5
Mgr inż. arch. Dariusz Hyc 5
Mgr inż. arch. Katarzyna Kierczyńska- Królikowska 10
Mgr inż. arch. Jacek Kopczewski 5
Mgr inż. arch. Jakub Krzyczkowski 5
Mgr inż. arch. Piotr Kudelski 10
Mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki 3
Mgr inż. arch. Małgorzata Nowak-Janicka 10
Mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny 5
Mgr inż. arch. Jakub Wacławek 5
Mgr inż. arch. Karol Żurawski 5
Mgr inż. arch. Krzysztof Jaraczewski 5

 

 

Promotorzy pomocniczy

 

DYPLOMY INŻYNIERSKIE i MAGISTERSKIE

Lista pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia pomocniczego projektów dyplomowych inżynierskich I magisterskich na Wydziale Architektury PW, rok akademicki 2021/2022 

Dr inż. arch. Paweł Pedrycz 10
Dr inż. arch. Michał Pierzchalski 10
Dr inż. arch. Anna Cudny 10
Dr inż. arch. Magdalena Grocjhulska-Salak 5
Dr inż. arch. Krystian Kwieciński 5
Mgr inż. arch. Sławomir Kowal 10
Mgr inż. arch. Konrad Grabowiecki 5

 

DYPLOMY MAGISTERSKIE

Lista pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia pomocniczego projektów dyplomowych magisterskich na Wydziale Architektury PW, rok akademicki 2021/2022

Mgr inż. arch. Michał Brutkowski 3
Mgr inż. arch. Piotr Bujnowski 5
Mgr inż. arch. Paweł Grodzicki 10
Mgr inż. arch. Piotr Hardecki 5
Mgr inż. arch. Mateusz Herbst 5
Mgr inż. arch. Dariusz Hyc 5
Mgr inż. arch. Katarzyna Kierczyńska- Królikowska 10
Mgr inż. arch. Jacek Kopczewski 5
Mgr inż. arch. Jakub Krzyczkowski 5
Mgr inż. arch. Piotr Kudelski 10
Mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki 3
Mgr inż. arch. Małgorzata Nowak-Janicka 10
Mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny 5
Mgr inż. arch. Jakub Wacławek 5
Mgr inż. arch. Karol Żurawski 5
Mgr inż. arch. Krzysztof Jaraczewski 5

 

DYPLOMY INŻYNIERSKIE

Lista pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia pomocniczego projektów dyplomowych inżynierskich na Wydziale Architektury PW, rok akademicki 2021/2022  

mgr inż. arch. Robert Rzadkiewicz 10
mgr inż. arch. Agnieszka Chudzińska 10
mgr inż. arch. Mikołaj Gomółka 5