Lista promotorów

DYPLOMY INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE

Lista pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia projektów dyplomowych inżynierskich oraz magisterskich na Wydziale Architektury PW, rok akademicki 2019/2020 wraz z maksymalną liczbą dyplomantów (dotyczy wszystkich aktualnie prowadzonych dyplomów).

PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI

 1. dr hab. Radosław Achramowicz, prof. PW (10)
 2. dr hab. Krzysztof Domaradzki, prof. PW (5)
 3. dr hab. Anna Dybczyńska-Bułyszko, prof. PW (10)
 4. prof. dr hab. Andrzej Gawlikowski, prof. zw. PW (5)
 5. dr hab. Joanna Giecewicz, prof. PW (8)
 6. dr hab. Cezary Głuszek, prof. PW (8)
 7. prof. dr hab. Krystyna Guranowska-Gruszecka (5)
 8. prof. dr hab. Sławomir Gzell, prof. zw. PW (5)
 9. prof. dr hab. Danuta Kłosek-Kozłowska (10)
 10. dr hab. Robert Kunkel, prof. PW (10)
 11. prof. dr hab. Ewa Kuryłowicz (10)
 12. dr hab. Maciej Lasocki (10)
 13. dr hab. Piotr Molski, prof. PW (10)
 14. dr hab. Mirosław Orzechowski, prof. PW (10)
 15. dr hab. Janusz Pachowski, prof. PW (8)
 16. dr hab. Katarzyna Pluta, prof. PW (10)
 17. dr hab. Małgorzata Rozbicka, prof. PW (10)
 18. prof. dr hab. Elżbieta Dagny Ryńska (10)
 19. dr hab. Jan Słyk, prof. PW (10)
 20. dr hab. Krystyna Solarek, prof. PW (10)
 21. dr hab. Magdalena Staniszkis, prof. PW (5)
 22. dr Marek Świerczyński, prof. PW (5)
 23. dr hab. Anna Wierzbicka (10)
 24. dr hab. Karolina Tulkowska-Słyk (10)
 25. prof. dr hab. Stefan Wrona, prof. zw. PW (5)

ADIUNKCI 

 1. dr Maciej Czarnecki (10)
 2. dr Artur Filip (10)
 3. dr Marcin Goncikowski (5)
 4. dr Marcin Górski (10)
 5. dr Anna Grabowska (10)
 6. dr Ewa Grochowska (8)
 7. dr Jerzy Grochulski (10)
 8. dr Piotr Grodecki (8)
 9. dr Bogusława Helberger (5)
 10. dr Joanna Klimowicz (10)
 11. dr Tomasz Majda (10)
 12. dr Małgorzata Mirecka (10)
 13. dr Anita Orchowska (10)
 14. dr Ewa Pachowska (8)
 15. dr Łukasz Piątek (5)
 16. dr Grzegorz Rytel (10)
 17. dr Paweł Trębacz (10)
 18. dr Piotr Trębacz (10)
 19. dr Agata Wagner (10)
 20. dr Ewa Widera (10)
 21. dr Agnieszka Wośko-Czeranowska (10)
 22. dr Wojciech Wółkowski (10)
 23. dr Roman Wrzosek (8)
 24. dr Justyna Zdunek-Wielgołaska (10)

Od 1 października 2018 r. promotorami prac dyplomowych magisterskich mogą być osoby posiadające stopień doktora. Podstawa prawna: art. 76 § 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

DYPLOMY INŻYNIERSKIE

Lista pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia projektów dyplomowych inżynierskich na Wydziale Architektury PW, rok akademicki 2019/2020:

STARSI WYKŁADOWCY

 1. arch. Michał Brutkowski (10)
 2. arch. mgr sztuki Maria Brykalska-Karłowska (5)
 3. arch. Grzegorz Buczek (5)
 4. arch. Piotr Bujnowski (5)
 5. arch. Dariusz Chychłowski (10)
 6. arch. Paweł Grodzicki (10)
 7. arch. Piotr Hardecki (5)
 8. arch. Mateusz Herbst (5)
 9. arch. Dariusz Hyc (5)
 10. arch. Krystyna Ilmurzyńska (5)
 11. arch. Katarzyna Kierczyńska-Królikowska (10)
 12. arch. Jacek Kopczewski (10)
 13. arch. Sławomir Kowal (10)
 14. arch. Piotr Kudelski (10)
 15. arch. art. plast. Jan Mazur (5)
 16. arch. Maciej Miłobędzki (3)
 17. arch. Małgorzata Nowak-Janicka (10)
 18. arch. Andrzej Witold Orzechowski (5)
 19. arch. Robert Rzadkiewicz (10)
 20. arch. Grzegorz Stiasny (5)
 21. arch. Jakub Wacławek (5)