wymagane dokumenty

Dokumenty inżynierskie

_________________________

karta inz styczen 2021 (pdf, 65,93 kB)

Szanowni Państwo wypełnioną i podpisaną kartę dyplomową należy odesłać do

Dziekanatu Inżynierskiego          dziekanat.inz.arch@pw.edu.pl  (karty inżynierskie)

RAMKA NA PLANSZE

STRONA TYTUŁOWA

ZAWARTOŚĆ CD- wymogi określone przez Dziekana

DRUK DANYCH OSOBOWYCH- przed dyplomem

DRUK PRAKTYK- przed dyplomem

DRUK SEMINARIÓW I WYKŁADÓW WYBIERALNYCH- przed dyplomem (druk składają studenci bez indeksów)

OŚWIADCZENIE- przed dyplomem

FORMULARZ- podanie dla wznawiających studia na dyplom

MONITOROWANIE KARIER 2020 - DRUK DO WYDRUKOWANIA I WYPEŁNIENIA

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU

UWAGA:

Studenci, którzy będą ubiegali się o wydanie suplementu lub odpisu w języku obcym, zobowiązani są do złożenia w dziekanacie w dniu wywieszania pracy dyplomowej kompletu niżej wymienionych dokumentów:

  • jedno zdjęcie
  • wniosek o wydanie suplementu lub odpisu dyplomu w języku obcym
  • streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim i w języku obcym podpisane przez dyplomanta i jego promotora (streszczenia muszą zawierać tytuł pracy dyplomowej)
  • dowód wpłaty w wysokości 40 złotych (za jeden odpis dyplomu)

Dokumenty będą przyjmowane w komplecie. Mimo warunków epidemicznych prosimy o składanie dokumentów w wersji papierowej (oryginały są konieczne - bez nich niemożliwe jest wydanie dyplomu); teczkę można zostawić w pudle przy wejściu na Wydział, ale w związku z odbieraniem okładek do pracy dyplomowej z dziekanatu praktyczniej będzie się umówić na wizytę drogą mejlową  podczas spotkania pracownik dziekanatu może sprawdzić kompletność teczki)

Dyplomanci, którzy nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, nie będą mieli możliwości otrzymania suplementu do dyplomu, odpisu dyplomu w języku obcym.

PYTANIA EGZAMINACYJNE- zestaw wszystkich pytań egzaminu inżynierskiego

PRZYKŁADOWY FORMULARZ- przykładowe pytania egzaminacyjne

KARTA OBIEGOWA

KARTA PRZEBIEGU STUDIÓW

____________________________

Dokumenty magisterskie

_________________________

karta mgr styczen 2021 (pdf, 99,22 kB)

 

Szanowni Państwo wypełnioną i podpisaną kartę dyplomową należy odesłać do

Dziekanatu Magisterskiego          dziekanat.mgr.arch@pw.edu.pl  (karty magisterskie).

Od r.ak. 2018/2019 nie ma możliwości składania kart dyplomowych wrześniowych  – jedynym termin składania kart dyplomowych jest styczeń

RAMKA NA PLANSZE

STRONA TYTUŁOWA PRACY

ZAWARTOŚĆ CD

DRUK DANYCH OSOBOWYCH- przed dyplomem

DRUK FORMULARZA SEMINARIÓW I WYKŁADÓW WYBIERALNYCH- przed dyplomem

OŚWIADCZENIE- przed dyplomem

KARTA OBIEGOWA

PYTANIA EGZAMINACYJNE

PRZYKŁADOWY FORMULARZ

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU- absolwent może wnioskować o dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z języków obcych (każdy po 40 zł), jednak tylko w jednym języku obcym (np. 3 odpisy po angielsku, nie może zażyczyć sobie po angielsku i po niemiecku), może też wnioskować o odpisy suplementu po angielsku, ale maksymalnie trzy egzemplarze.

UWAGA:

Studenci, którzy będą ubiegali się o wydanie suplementu lub odpisu w języku obcym, zobowiązani są do złożenia w dziekanacie w dniu wywieszania pracy dyplomowej kompletu niżej wymienionych dokumentów:

  • jedno zdjęcie
  • wniosek o wydanie suplementu lub odpisu dyplomu w języku obcym
  • streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim i w języku obcym podpisane przez dyplomanta i jego promotora (streszczenia muszą zawierać tytuł pracy dyplomowej)
  • dowód wpłaty w wysokości 40 złotych (za jeden odpis dyplomu)

Dokumenty będą przyjmowane w komplecie. Mimo warunków epidemicznych prosimy o składanie dokumentów w wersji papierowej (oryginały są konieczne - bez nich niemożliwe jest wydanie dyplomu); teczkę można zostawić w pudle przy wejściu na Wydział, ale w związku z odbieraniem okładek do pracy dyplomowej z dziekanatu praktyczniej będzie się umówić na wizytę drogą mejlową  podczas spotkania pracownik dziekanatu może sprawdzić kompletność teczki)

Dyplomanci, którzy nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, nie będą mieli możliwości otrzymania suplementu do dyplomu, odpisu dyplomu w języku obcym.

FORMULARZ- dla wznawiających studia na dyplom

MONITOROWANIE KARIER 2020 - DRUK DO WYDRUKOWANIA I WYPEŁNIENIA

_________________________