Konsultacje dyplomowe

Konsultacje dyplomowe r.ak. 2022/2023 

Zgodnie z Regulaminem Dyplomów w trakcie trwania pracy nad projektem dyplomowym wymagane są konsultacje z co najmniej trzema specjalistami z załączonej poniżej listy konsultantów dyplomowych

1. W zapisach na konsultacje dyplomowe za pośrednictwem USOS mogą wziąć udział studenci, którzy na początku semestru zadeklarowali przedmiot seminarium interdyscyplinarne

2. Osoby które nie są studentami (osoby skreślone) na konsultacje zapisują się również za pośrednictwem USOSweba. W przypadku braku dostępu do rejestracji proszę o kontakt z dziekanatem. - uwaga zmiana względem ostatniego roku

3. Proszę pamiętać, że 3 konsultacje powinny odbyć się u pracowników Wydziału Architektury lub pracowników PW wymienionych na liście konsultantów. Konsultacje przeprowadzane u osób spoza WAPW lub PW mogą być przeprowadzona ale jako konsultacja dodatkowa czyli jako czwarta.

4. UWAGA! Ostatnia konsultacja i wpisanie zaliczenia konsultacji w USOS musi odbyć się przed pierwszym wgraniem dyplomu do systemu APD. W przypadku nie dotrzymania terminu dyplomant nie zostanie dopuszczony do obrony.

Terminarz zapisów na konsultacje w r.ak. 2022/2023

10.03.2023 godz.19:00 - 19.03.2023 godz. 23:59

aktualizacja:07.03.2023

UWAGA!!!

Konsultacje dyplomowe nie powinny przyjmować formy zajęć projektowych, ani zajęć wyrównujących wiedzę. Student zobowiązany jest przedstawić zagadnienia, problem do skonsultowania. Konsultant udziela odpowiednich co do  zakresu problematyki informacji, kieruje do literatur, wskazuje zalety i wady propozycji projektowej dyplomanta etc. Łączny czas trwania spotkań konsultacyjnych  u wybranego konsultanta dla jednego dyplomanta nie powinien przekraczać 45 minut, co odpowiada 1 godzinie zajęciowej. Liczba spotkań konsultacyjnych nie powinna przekroczyć, przykładowo 3x45. po ostatnim spotkaniu należy zaliczyć konsultacje poprzez wpis w systemie USOS. W uzasadnionych przypadkach należy skontaktować się z promotorem.

Konsultacje nie mogą odbywać się w trakcie trwania urlopów pracowniczych dlatego też ważne jest jak najszybsze ich rozpoczęcie.