Erasmus + Praktyki

Rekrutacja na praktyki w ramach programu ERASMUS+ w r. akademickim 2023/2024 na Wydziale Architektury PW ma charakter ciągły, do wyczerpania środków i  następuje na podstawie następujących dokumentów:

  • podanie do Pełnomocnika Dziekana ds Kontaktów Zagranicznych i Wymiany Zagranicznej Studentów (dr inż. arch.  Anny Cudny) o wyrażenie zgody na wyjazd na praktykę w ramach programu ERASMUS+
  • formularz aplikacyjny
  • Learning Agreement for Traineeships podpisany przez instytucję przyjmującą - jeśli jest już taka znana
  • wniosek o skierowanie za granicę - jeśli znane są już szczegóły dotyczące wyjazdu (miejsce, daty) - ORYGINAŁ musi być dostarczony najpierw do Dziekanatu (pok.20), a następnie do Biura programu Erasmus+ PW

Dokumenty: LAT oraz wniosek o skierowanie za granicę nie są wymagane w fazie wstępnej aplikacji, ale wymagają podpisu przedstawicieli Wydziału przed wyjazdem. Wzory w.w. dokumentów (poza podaniem) znajdują się na stronie CWM PW:

https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-praktyki/Formalnosci-przed-mobilnoscia

Dokumenty należy przesyłać na adres: international.arch@pw.edu.pl lub składać w pok. 20 pamiętając, że komplet dokumentów należy złożyć do Biura Erasmusa na miesiąc przed wyjazdem!!!!, co oznacza, że dokumenty na Wydział należy składać z wyprzedzeniem około 2 tygodni!!!!

Praktyki w ramach programu ERASMUS+ mogą być realizowane w trakcie odbywania studiów na WAPW (praktyki studenckie) lub bezpośrednio po ich zakończeniu (praktyki absolwenckie).

Praktyki studenckie mogą być realizowane tylko w miesiącach wakacyjnych: lipiec, sierpień, wrzesień lub na semestrze 7 lub 8 (przeznaczonym na praktykę projektową).

Praktyki absolwenckie:

Aby wyjechać na praktykę w ramach programu Erasmus+, absolwent musi wziąć udział w rekrutacji na praktyki Erasmus+ NA OSTATNIM ROKU STUDIÓW. Jego wyjazd może nastąpić dopiero po zakończeniu studiów, a pobyt musi się zakończyć w ciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów.

Absolwent może wyjechać na praktykę maksymalnie na taką ilość miesięcy, jaka mu jeszcze pozostała w ramach "kapitału mobilności" z toku ostatniego cyklu studiów (pamiętając, że minimalny okres trwania praktyki to 2 miesiące). Oznacza to, że jeżeli na praktykę wyjeżdża np. absolwent studiów inżynierskich (w czasie praktyki nie może zostać zarejestrowany na studiach magisterskich!!), to długość jego pobytu na praktyce zależy od tego, czy w czasie studiowania na studiach pierwszego stopnia był na studiach i/lub na praktyce w ramach programu LLP Erasmus oraz Erasmus+; oraz jaka była długość jego dotychczasowych studiów i / lub praktyk w ramach programu LLP Erasmus oraz Erasmus+.

Identyczne zasady obowiązują absolwentów studiów drugiego stopnia.

Po uzyskaniu zgody Pełnomocnika Dziekana ds. Kontaktów Zagranicznych i Wymiany Zagranicznej Studentów oraz Dziekana ds Studenckich WA PW na wyjazd na praktykę w.w. dokumenty (oraz inne wymagane przez CWM PW) należy przekazać do Biura programu Erasmus+ PW na miesiąc przed wyjazdem:

ul. Noakowskiego 18/20, klatka B, 6 piętro, pok. 610, domofon 30
00-668 Warszawa
erasmus@pw.edu.pl
tel. 22 234 74 04, 234 51 15, 234 61 42

 

Szczegółowe informacje dot. wyjazdów na praktyki dostępne są na stronie CWM PW: 

https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-praktyki