Erasmus + Praktyki

Rekrutacja na praktyki w ramach programu ERASMUS+ w r. akademickim 2019/2020 ma charakter ciągły, do wyczerpania środków, tj. następuje na podstawie następujących dokumentów:

  1. podanie do Pełnomocnika Dziekana ds. Kontaktów Zagranicznych i Wymiany Zagranicznej Studentów o wyrażenie zgody na wyjazd na praktykę w ramach programu ERASMUS+
  2. opcjonalnie: Learning Agreement for Traineeships podpisany przez instytucję przyjmującą.

Dokumenty należy składać w pok. 21

Praktyki w ramach programu ERASMUS+ mogą być realizowane w trakcie odbywania studiów na WAPW (praktyki studenckie) lub bezpośrednio po ich zakończeniu (praktyki absolwenckie).

Praktyki studenckie mogą być realizowane tylko w miesiącach wakacyjnych: lipiec, sierpień, wrzesień.

Praktyki absolwenckie:

Aby wyjechać na praktykę w ramach programu Erasmus+, absolwent musi wziąć udział w rekrutacji na praktyki Erasmus+ NA OSTATNIM ROKU STUDIÓW. Jego wyjazd może nastąpić dopiero po zakończeniu studiów, a pobyt musi się zakończyć w ciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów.

Absolwent może wyjechać na praktykę maksymalnie na taką ilość miesięcy, jaka mu jeszcze pozostała w ramach "kapitału mobilności" z toku ostatniego cyklu studiów (pamiętając, że minimalny okres trwania praktyki to 2 miesiące). Oznacza to, że jeżeli na praktykę wyjeżdża np. absolwent studiów inżynierskich (w czasie praktyki nie może zostać zarejestrowany na studiach magisterskich!!), to długość jego pobytu na praktyce zależy od tego, czy w czasie studiowania na studiach pierwszego stopnia był na studiach i/lub na praktyce w ramach programu LLP Erasmus oraz Erasmus+; oraz jaka była długość jego dotychczasowych studiów i / lub praktyk w ramach programu LLP Erasmus oraz Erasmus+.

Identyczne zasady obowiązują absolwentów studiów drugiego stopnia.

Po uzyskaniu zgody Pełnomocnika Dziekana ds. Kontaktów Zagranicznych i Wymiany Zagranicznej Studentów na wyjazd na praktykę osoby zrekrutowane składają dokumenty aplikacyjne do biura programu Erasmus+, ul. Noakowskiego 18/20, 6 piętro, pok. 610 (lista dokumentów dostępna na stronie CWM - UWAGA: dokumenty numer 5 (Learning Agreement for Traineeships), 6 (Wniosek o skierowanie za granicę), 7 (Wniosek o przekazanie grantu) wymagają wcześniejszego uzyskania podpisu Pełnomocnika Dziekana ds. Kontaktów Zagranicznych i Wymiany Zagranicznej Studentów oraz Dziekana).

 

Szczegółowe informacje dot. wyjazdów na praktyki  wraz z listą dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie CWM PW: 

https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-i-absolwentow-na-praktyki-staze