Erasmus + Praktyki

Rekrutacja na praktyki w ramach programu ERASMUS+ w r. akademickim 2018/2019 ma charakter ciągły, do wyczerpania środków, tj. następuje na podstawie następujących dokumentów:

  1. podanie do Pełnomocnika Dziekana ds. Kontaktów Zagranicznych i Wymiany Zagranicznej Studentów o wyrażenie zgody na wyjazd na praktykę w ramach programu ERASMUS+
  2. opcjonalnie: Learning Agreement for Traineeships podpisany przez instytucję przyjmującą.

Dokumenty należy składać w pok. 21

  • Praktyki w ramach programu ERASMUS+ mogą być realizowane w trakcie odbywania studiów na WAPW lub bezpośrednio po ich zakończeniu (praktyki absolwenckie) , w ciągu 12 miesięcy od dnia obrony dyplomu inżynierskiego lub magisterskiego (warunkiem koniecznym jest udział w rekrutacji na ostatnim roku studiów, w trakcie nauki).
  • Praktyki studenckie mogą być realizowane tylko w miesiącach wakacyjnych: lipiec, sierpień, wrzesień.
  • Po uzyskaniu zgody Pełnomocnika Dziekana ds. Kontaktów Zagranicznych i Wymiany Zagranicznej Studentów na wyjazd na praktykę osoby zrekrutowane składają dokumenty aplikacyjne do biura programu Erasmus+, ul. Noakowskiego 18/20, 6 piętro, pok. 610 (lista dokumentów dostępna na stronie CWM - UWAGA: dokumenty numer 5 (Learning Agreement for Traineeships),
    6 (Wniosek o skierowanie za granicę), 7 (Wniosek o przekazanie grantu) wymagają wcześniejszego uzyskania podpisu Pełnomocnika Dziekana ds. Kontaktów Zagranicznych i Wymiany Zagranicznej Studentów oraz Dziekana).

 

Szczegółowe informacje dot. wyjazdów na praktyki  wraz z listą dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie CWM PW: 

https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-i-absolwentow-na-praktyki-staze