Detroit

Wymiana studencka DETROIT 2024

Wyjazd przeznaczony jest tylko dla studentów II roku anglojęzycznych studiów inżynierskich i III roku jednolitych studiów magisterskich, którzy w momencie ostatecznej kwalifikacji (po sesji lutowej 2024) wykażą się zaliczeniami ze wszystkich przedmiotów dotychczasowo objętych programem. Wymagana jest minimalna średnia z przedmiotów projektowych 4,0. Uczestnicy wymiany powinni znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (przewidziany jest egzamin). 

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 11 grudnia 2024 o godz. 17:15 w sali 103

Formularze zgłoszeniowe (tj. karta rejestracyjna oraz zobowiązanie płatności) wraz z podpisanym regulaminem wymiany należy składać w formie papierowej w pok. 20 (w godzinach pracy Dziekanatu) do 05.01.2024

Regulamin wymiany studenckiej DETROIT 2024:

REGULAMIN_WYMIANA_2024 (pdf, 51,30 kB)
karta_rejestracyjna_2024 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,89 kB)

Wyniki kwalifikacji wstępnej:

Egzamin z języka angielskiego dla osób zakwalifikowanych wstępnie odbędzie się w dniu 26.03.2024 (wtorek) o godz. 16:00 w sali 437 A Gmach Główny PW. UWAGA: prosimy o wcześniejsze przyjście na egzamin

Zasady zwolnień z egzaminu w załączniku:

Lista osób, które przesłały certyfikaty wraz z informacją o otrzymanej ocenie:

328989 - 5

317926 - 5

317955 - 5

317966 - 4,5 (poprawia ocenę)

329004 - 5

Wyniki z egzaminu z języka angielskiego:

328986 - 3,5

330296 -3,5

328994 - 3

317922 - 4,5

317966 - 3,5

317987 - 2

317952 - 3,5

317939 - 4,5

317934 - 3,5

Wyniki kwalifikacji ostatecznej: