Erasmus + Studia

Uprzejmie informujemy, iż wkrótce rozpocznie się nabór na stypendia zagraniczne z programu Erasmus + na rok akademicki 2024/25 dla studentów studiów jednolitych magisterskich, inżynierskich i magisterskich WA PW (polsko i anglojęzycznych). 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie Erasmus+.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 26 lutego 2024 (poniedziałek):

12:15 - spotkanie informacyjne ze studentami na platformie Teams w języku polskim;
link do spotkania na ms teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzNjMmE1YjQtM2ZjYi00NzNhLWE2YmEtYWNmNWMwMzg1Y2Y3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%226aa11273-50aa-405b-86ba-1890bf4cc235%22%7d

13:15 - spotkanie informacyjne ze studentami na platformie Teams w języku angielskim;
link do spotkania na ms teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlMzI1M2QtOTc2NS00YjE2LTgxNjEtYjhkOTIyYTgyMzY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%226aa11273-50aa-405b-86ba-1890bf4cc235%22%7d

Rekrutacja na program Erasmus + będzie dostępna przez system USOS od 01.03.2024 (godz. 15:00) do 17.03.2024 (godz. 23:59). Tam też dostępna jest aktualna oferta wyjazdów.

Na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej opublikowany został film instruktażowy dla studentów rekrutujących się za pomocą systemu USOS:

https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Rekrutacja

Ogólne informacje i zasady dotyczące wymiany w ramach programu ERASMUS + dostępne są na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej (w tym informacje dot. formalności związanych z wyjazdem dla studentów zrekrutowanych):

ERASMUS +

Zasady rekrutacji na studia w ramach programu ERASMUS + obowiązujące w roku akademickim 2023/2024 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (rekrutacja na studia realizowane w roku akademickim 2024/2025): 

Egzaminy językowe odbędą sie w dniach 22-28.03.2024. Szczegółowe informacje o egzaminach językowych i certyfikatach (terminy, zasady):

Informacja o certyfikatach i egzaminie z języka angielskiego: UWAGA: zmiana sali na egzamin z jęz. angielskiego - egzamin odbędzie się w Gmachu Głównym pok. 437A

Jeśli student chce poprawić ocenę z certyfikatu i przystąpić do egzaminu językowego lub przepisać ocenę z egzaminów językowych na program Erasmus+ z 2 ostatnich lat, musi to zgłosić na adres: international.arch@pw.edu.pl do środy 20.03.2024 

Oceny z certyfikatów językowych:

Lista studentów przystępujących do egzaminów językowych na program Erasmus+ 2023_24:

UWAGA: Studenci są uprawnieni tylko do 1 bezpłatnego egzaminu językowego. Za każdy kolejny opłata wynosi 105 PLN i powinna zostać wniesiona na konto SJO PW:

https://www.sjo.pw.edu.pl/egzaminy/erasmus-i-inne-wyjazdy/program-erasmus/

Oceny z egzaminu z języka angielskiego:

Wyniki rekrutacji na program Erasmus+ 2023/24 (wyjazd w roku ak. 2024/25):

Indeks kwalifikacja semestr
324509 lista rezerwowa  
324493 Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg lato
306744 Czech Technical University zima
315259 Chalmers University of Technology lato
310830 Politecnico di Milano rok
315169 Chalmers University of Technology lato
324574 Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" rok
310838 Tampere University of Technology zima
324542 VIA University College zima
315256 Katholieke Universiteit Leuven lato
328988 Universidad Politecnica de Valencia rok
329930 Universidad Politecnica de Valencia rok
315141 Universidad Politécnica de Madrid rok
306738 Katholieke Universiteit Leuven zima
324521 Waterford Institute of Technology lato
324522 VIA University College lato
324567 Ecole Nationale Superieure d'Architecture Paris Val de Seine rok
324535 Waterford Institute of Technology lato
315294 Universita IUAV di Venezia zima
306764 Czech Technical University zima
306229 Universidad Politecnica de Valencia zima
310904 Katholieke Universiteit Leuven lato
315174 VIA University College zima
324488 VIA University College zima
324545 Vysoke uceni technicke v Brne zima
328998 Waterford Institute of Technology zima
317955 Blekinge tekniska högskola zima
312512 lista rezerwowa  
336183 lista rezerwowa  
315315 Tampere University of Technology lato
315090 Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem zima
324496 Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem zima
315272 Vysoke uceni technicke v Brne lato
329003 lista rezerwowa  
324540 Blekinge tekniska högskola zima
324566 lista rezerwowa  
324507 FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES zima
329007 Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" lato
324484 Technische Universität München (TUM) rok
324517 lista rezerwowa  
315123 lista rezerwowa  
315298 Ecole Nationale Superieure d'Architecture Paris Val de Seine rok
324563 Universidade Lusiada de Lisboa rok
315127 lista rezerwowa  
315212 lista rezerwowa  
310888 lista rezerwowa  
324547 Universidade Lusiada de Lisboa rok
324573 lista rezerwowa  
324492 lista rezerwowa  
324497 Technische Universität München (TUM) lato
307633 lista rezerwowa  
300626 niezakwalifikowana  
324491 niezakwalifikowana  
292935 niezakwalifikowana  
306757 Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La-Villette zima
324487 lista rezerwowa  
317980 Istanbul Medipol University zima
315161 Istinye University lato
328990 Hochschule München rok
300624 Ecole Nationale Superieure d'Architevture de Nantes lato
324569 lista rezerwowa  
324560 niezakwalifikowana  
315297 niezakwalifikowana  
335840 niezakwalifikowana  
310865 Universidad Politecnica de Cartagena rok
335827 niezakwalifikowana  
328989 Politecnico di Milano lato
329011 Université Libre de Bruxelles rok
323761 Hochschule München zima
324508 Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" rok
324565 Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna zima
328986 niezakwalifikowana  
309020 niezakwalifikowana  
315121 Universita IUAV di Venezia zima
310837 KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE (KIT) zima
307625 niezakwalifikowana  
307636 niezakwalifikowana  
324561 Université Libre de Bruxelles zima
335841 niezakwalifikowana  
324516 niezakwalifikowana  
328987 niezakwalifikowana  
315310 Hochschule Mainz zima
324539 niezakwalifikowana  
306748 Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna zima
317912 niezakwalifikowana  
330296 Istinye University lato
324564 niezakwalifikowana  
328995 niezakwalifikowana  
329994 niezakwalifikowana  
330496 Istanbul Medipol University zima
328991 niezakwalifikowana  
317987 niezakwalifikowana  
324559 niezakwalifikowana  
330475 niezakwalifikowana  
328994 niezakwalifikowana  
300607 niezakwalifikowana  
307598 niezakwalifikowana  
324556 niezakwalifikowana  
306729 niezakwalifikowana  
336067 niezakwalifikowana  
324504 niezakwalifikowana  

Od wyników przysługuje odwołanie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej, złożone w formie pisemnej w pok. 20 lub przesłane na adres: International.arch@pw.edu.pl do 17.04.2024 (środa). W tym terminie również studenci z listy rezerwowej przesyłają na adres: International.arch@pw.edu.pl podanie o zakwalifikowanie na wyjazd do uczelni zagranicznej z listy wolnych miejsc:

Kaunas University of Technology, Litwa 2x10 m-cy (inż. lub mgr)

University of Alcala, Hiszpania 3x10 m-cy (inż.)

Politecnico di Torino, Włochy 1x10 m-cy (inż. lub mgr)

Politecnico di Bari, Włochy 1x10 m-cy (inż.)

ENSA Paris-la-Villette, Francja 1x5 m-cy (mgr)

ENSA Bretagne, Francja 2x10 m-cy (inż. lub mgr)

ENSA Strasbourg, Francja 1x10 m-cy (inż. lub mgr)

ENSA Nantes, Francja 1x10 m-cy (inż. lub mgr)

KIT, Niemcy 3x5 m-cy (mgr)

Technische Universitat Darmstadt, Niemcy 1x10 m-cy (inż. lub mgr)

OTHG, Niemcy 1x5 m-cy (inż. lub mgr)

Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hanover, Niemcy 2x5 m-cy (inż. lub mgr)

Frankfurt University of Applied Sciences, Niemcy 1x 5 m-cy (inż. lub mgr)

Hochschule Mainz University of Applied Sciences, Niemcy 2x5 m-cy (inż. lub mgr)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDUR NA WAPW DLA STUDENTÓW ZREKRUTOWANYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+:

Formalności przed mobilnością:

https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Formalnosci-przed-mobilnoscia

Na WAPW student składa do akceptacji tylko 3 dokumenty:

  • Learning Agreement (dok. 4) - można wysłać mejlem na adres: international.arch@pw.edu.pl lub złożyć w pokoju 20
  • Karta Zaliczeń (dok. 4a) - można wysłać mejlem na adres: international.arch@pw.edu.pl lub złożyć w pokoju 20 - Kartę Zaliczeń składamy razem z wnioskiem skierowaniem za granicę
  • wniosek skierowanie za granicę (dok. 5) - oryginał podpisany przez studenta musi być złożony osobiście na WAPW w pokoju 20, a następnie po podpisaniu przez osoby decyzyjne, osobiście dostarczony przez studenta do Biura programu Erasmus+

Formalności podczas mobilności:

https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Formalnosci-podczas-mobilnosci

W przypadku zmiany przedmiotów już podczas pobytu na wymianie student obowiązkowo przesyła na WAPW na adres: international.arch@pw.edu.pl zaktualizowany LA w sekcji during mobility oraz nową, zaktualizowaną Kartę Zaliczeń

Formalności po mobilności:

https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Formalnosci-po-mobilnosci

Na WAPW student przesyła na adres international.arch@pw.edu.pl sprawozdanie z wyjazdu (wzór poniżej) oraz TOR zaakceptowany przez Uczelnię Przyjmującą. Na jego podstawie następuje rozliczenie semestru/roku wyjazdowego na WAPW, a następnie student otrzymuje zaświadczenie o uznaniu okresu studiów za granicą (dok. 4), które powinien przesłać do Biura programu Erasmus+

sprawozdanie erasmus wzór (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 27,17 kB)