Informacje nadesłane

Zapraszamy do udziału w konkrusie Inspirelli

Zapraszamy do udziału w konkrusie Inspirelli organizowanym przez Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze.

„KONKURS ARCHITEKTURY CEGLANEJ”

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji  ogólnopolskiego Konkursu Architektury Ceglanej organizowanego dla studentów wydziałów architektury przez Związek Producentów Ceramiki Budowlanej przy współudziale SARP .

https://pl-pl.facebook.com/konkursarchitekturyceglanej/

Zapraszamy na wykład

 

Prof. Ing. Arch. DrSc. Vladimír Šlapeta

Fakulta Architektury, Vysoké Učení Technické v Brně

 

"FUNCTIONALIST VILLAS IN MORAVIA"

6.12.2018 czwartek, godz. 1215, sala 101

Konferencja "Cudzoziemcy o Warszawie 1945-2018"

Muzeum Warszawy zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „Cudzoziemcy o Warszawie 1945-2018”, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2018 roku. Celem konferencji jest interdyscyplinarne ujęcie problemu ciągłości i zmian w postrzeganiu Warszawy przez obcokrajowców, którzy reprezentując różne środowiska, mając różnoraką wiedzę i wyobrażenia o mieście, a także odmienne wrażenia i doświadczenia z pobytu, wpływają na kształtowanie opinii o Warszawie rozpowszechnianych za granicą.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych: historyków, archeologów, historyków sztuki, antropologów, socjologów, językoznawców oraz wszystkich tych badaczy, którzy mogą podzielić się z nami refleksjami dotyczącymi interesujących nas zagadnień.

Mamy nadzieję, że wystąpienia staną się pretekstem nie tylko do podsumowania stanu badań, lecz również wytyczenia nowych kierunków badawczych i sformułowania propozycji metodologicznych. Zależy nam także, aby przedsięwzięcie to przyczyniło się do integracji środowisk naukowych zajmujących się problematyką dziejów Warszawy.

Konferencja koncentrować się będzie m.in. wokół zagadnień:

  • doświadczenia i refleksje cudzoziemców przebywających w Warszawie na dłuższych pobytach związanych z nauką, pracą,
  • kreowanie wizerunku miasta przez działające w Warszawie zagraniczne instytucje naukowe i kulturalne,
  • postrzeganie Warszawy przez cudzoziemców o polskich korzeniach,
  • obraz Warszawy w publikacjach książkowych i prasowych,
  • oferta turystyczna w polskich i zagranicznych przewodnikach po Warszawie,
  • turystyka: natężenie, skład narodowościowy odwiedzających Warszawę osób, miejsca najczęściej odwiedzane.
PROGRAM KONFERENCJI (pdf, 428,11 kB)

Zapraszamy do udziału w Hackathonie

Celem H+ jest przyczynienie się do podniesienia jakości i niezależności życia osób o szczególnych potrzebach, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji.

Zapraszamy do udziału w konkursie Jawor-Parkiet Design Awards

Na 20 stycznia 2019 roku przypada ostateczny termin zgłaszania projektów do konkursu „Jawor-Parkiet Design Awards” ogłoszonego przez Producenta podłóg drewnianych Jawor- Parkiet. Warto podjąć rękawicę, bo na najlepszych czekają nagrody pieniężne i wyjazd na Made Expo 2019 w Mediolanie.

Rusza Budżet Partycypacyjny PW

Nasza Uczelnia uruchomiła właśnie Budżet Partycypacyjny Politechniki Warszawskiej.

Uczelniany budżet partycypacyjny to nowa forma konsultacji ze studentami i pracownikami PW, w ramach której cała społeczność akademicka zgłasza swoje pomysły na zmiany i ulepszenia dotyczące Politechniki i terenów do niej przynależących. 

Program stypendialny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do międzynarodowego programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej. 

Rządowe stypendia naukowe w Izraelu

Gorąco zachęcamy polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych (zwłaszcza kierunków ścisłych i przyrodniczych) do nawiązania kontaktu z izraelskimi uczelniami i ubiegania się o stypendia naukowo-badawcze w Izraelu. 

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez NIAiU: Przestrzeń wspólna jest wartością

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłosił interdyscyplinarny konkurs o Nagrodę Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dla absolwentów wielu różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie na temat wartości przestrzeni wspólnej. Celem konkursu jest promocja dobrych merytorycznie prac magisterskich oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych, budynków użyteczności publicznej w swoich pracach dyplomowych. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione po 1 września 2015 r.

Konkurs dla Młodych Architektów

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie Builder for the Future oraz Konkursie dla Młodych Architektów. Builder for the Future jest społecznym programem edukacyjnym zainicjowanym w 2013 roku i realizowanym przez miesięcznik „Builder” wspólnie z partnerami społecznymi. 

Dzień Młodego Architekta i Młodego Inżyniera

Już 8 listopada 2018 r. w Warszawie, w Multikinie Złote Tarasy, odbędą się ogólnopolskie warsztaty Dni Młodego Architekta i Dni Młodego Inżyniera 4FUTUREDAY. 

Konkurs Studencki - Rome Collective Living Challenge

Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie organizowanym przez BeeBreeders - Rome Collective Living Challenge

Zapraszamy do udziału w konferencji w Belgradzie

ICA 2019 Belgrade: 21st International Congress of Aesthetics to konferencja poświęcona współczesnej estetyce architektury.

II Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów "MIASTO DLA LUDZI – MIASTO JUTRA"

W imieniu organizatorów  serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji Naukowej Doktorantów i Studentów "MIASTO DLA LUDZI – MIASTO JUTRA". Pragniemy również poinformować o przesunięciu terminu konferencji na 14-15 grudnia 2018 r.

Konferencja Architektura i Przestrzeń Przyjazna Seniorom

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny zaprasza na konferencję: Architektura i Przestrzeń Przyjazna Seniorom.

Zapraszamy do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Student - Wynalazca"

Nabór zgłoszeń od 1 listopada 2018 do 25 stycznia 2019. Pięciu laureatów nagród głównych zaprezentuje swoje rozwiązania na 47. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji “Miedź w architekturze”.

Konferencja odbędzie się 18 października 2018 r. o godzinie 10.00 w Łodzi – andel's by VIENNA HOUSE, ul. Ogrodowa 17.W seminarium udział wezmą  prof. dr hab. Inż. arch. Ewa Kuryłowicz, arch. Herbert Mock oraz Prezes – Dyrektor Kreatywny Mieczysław Bielawski, arch. Maksymilian Majoch  z Pracowni Projektowej ART FM

Rozpoczął się Konkurs TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2018

Ruszył nabór zgłoszeń do Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2018. Jak co roku Fundacja im. Stefana Kuryłowicza poszukuje śmiałych i nowatorskich tekstów teoretycznych badających relacje architektury i kultury oraz ciekawych i odpowiedzialnych społecznie projektów architektonicznych zmierzających do poprawienia jakości przestrzeni publicznej w Polsce. 

Dzień Młodego Architekta

23 października 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2 w Warszawie odbędzie się Dzień Młodego Architekta. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. 

Zapraszamy do udziału w warsztatach dla studentów architektury

20 października 2018 odbędzie się jesienna edycja warsztatów dla studentów architektury. Właśnie ruszyły zapisy na wydarzenie!

Zapraszamy do udziału w 10. Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Studentów Architektury „Łódź U Like 2018. Zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć”

Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej „IX Piętro” serdecznie zaprasza do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Studentów Architektury „Łódź U Like – Zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć.”

Jak zawsze zachęcamy studentów architektury do podzielenia się swoimi pasjami, wrażenia, obserwacjami i doświadczeniami z podróży architektonicznych dalekich i bliskich, tych dosłownych i tych w przenośni. Zapraszamy do opowiedzenia o swoich wyjazdach warsztatowych, architektonicznych pasjach i zrealizowanych projektach. Zapraszamy także do uczestników wymiany w ramach programu Sokrates-Erasmus – podzielcie się tym, co ważne w różnych krajach, kulturach, na różnych uczelniach.

Zapraszamy do udziału w konkursie Arquideas - Architecture competitions

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie "Viewpoint of the Fjords (VOF) Norway".
 
Konkurs jest skierowany do studentów i młodych architektów. Pula nagród to ponad 6 tys. euro.

Zapraszamy na V Kongres Rewitalizacji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w V Kongresie Rewitalizacji pt. Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie, który odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2018 r. w Lublinie. Zakres tematyczny V Kongresu Rewitalizacji obejmuje 4 główne sesje tematyczne: Rewitalizacja w kurczących się miastach, Odnowa centrum, Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji, Rewitalizacja a odnowa wsi.

Zapraszamy do udziału w dwóch konkursach organizowanych przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego zaprasza studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej do wzięcia udziału w dwóch konkursach, „Rytm Światła – dom marzeń”oraz „Lampa OLED dla potrzeb rekreacji i turystyki”.