Aktualności

Wystawa Projektów - Osadnictwo Wiejskie

Zapraszamy do odwiedzenia wystaw projektów, które rozpoczynają się w tym tygodniu. Dzisiaj rozpoczyna się wystawa semestru V studiów inżynierskich - "Osadnictwo wiejskie"

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Joanna Pętkowska-Hankel

27 stycznia 2020 r. godz. 12:15, Sala Rady Wydziału

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Katarzyna Szmygin-Jeżyńska

21 stycznia 2020 r. godz. 14:30, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Budżet partycypacyjny PW

Zapraszamy do udziału w Budżecie PArtycypacyjnym PW. Uczelniany budżet partycypacyjny to nowa forma konsultacji ze studentami i pracownikami PW, w ramach której cała społeczność akademicka zgłasza swoje pomysły na zmiany i ulepszenia dotyczące Politechniki i terenów do niej przynależących. 

Druga tura zapisów na specjalności.

Zapraszamy do udziału w drugiej turze zapisów na specjalności. Chętnych do udziału w zajęciach realizowanych przez specjalności zapraszamy do wzięcia udziału w zapisach za pomocą systemu USOS. Zapisy trwają do 12 stycznia do północy. Kryterium kwalifikacji jest ocena z Projektu Architektonicznego z sem. 1 mgr (70%) oraz średnia ocen ze studiów inżynierskich (30%).
Osoby, które zostały zakwalifikowane przez zespoły specjalności znajdują się już na odpowiednich listach i nie uczestniczą w tych zapisach.

Wystawa - Seminarium Wybieralne "Rewitalizacja Miasta"

W tym tygodniu zapraszamy do oglądania prac studenckich na dwóch wystawach. Zapraszamy do oglądania wystawy Seminarium Wybieralnego "Rewitalizacja miasta" semestru 7. studiów inżynierskich

Czwartek - zajęcia zgodnie z planem poniedziałkowym

WAŻNA INFORMACJA - "poniedziałek za czwartek"
W semestrze zimowym: 09.01.2020r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek

Wystawa Projektów - Projekt Urbanistyczny "Centrum"

W tym tygodniu zapraszamy do oglądania prac studenckich na dwóch wystawach. Zapraszamy do oglądania wystawy Projektu Urbanistycznego, semestru 1. studiów magisterskich

Detroit 2020 - Międzynarodowa Wymiana Studencka

Wyjazd przeznaczony jest tylko dla studentów III roku studiów inżynierskich, którzy w momencie ostatecznej kwalifikacji (po sesji czerwcowej 2020) wykażą się zaliczeniami ze wszystkich przedmiotów objętych programem I, II i III roku studiów.

Wymagana jest minimalna średnia z przedmiotów projektowych: 4.0.

Uczestnicy wymiany powinni znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (przewidziany jest egzamin kwalifikacyjny). W wyniku ostatecznej kwalifikacji zostanie wybranych 9 osób.

Serdecznie gratulujemy! Głowna nagroda w konkursie Przestrzeń Wspólna Jest Wartością dla Łukasza Dmowskiego

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym w konkursie Przestrzeń Wspólna Jest Wartością. Główna nagroda trafiła do Łukasza Dmowskiego, absolwenta naszego Wydziału.

Godzina dziekańska

18 grudnia 2019 r. między godziną 14:00 a 15:00

Gratulacje dla nagrodzonych w konkursie PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców

Debata członków kapituły konkursowej

W ostatni poniedziałek 16 grudnia odbyło się wręczenie nagród w konkursie PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców, organizowanym przez PFR Nieruchomości we współpracy z Fundacją PFR i Wydawnictwem Fundacji Bęc Zmiana. Konkurs objęty został patronatem przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców to konkurs dla osób, które poświęciły swoje badawcze prace dyplomowe, magisterskie lub doktorskie, szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

Wykład Gościnny - Architects for Urbanity - Irgen Salianji

Zapraszamy na Wykład Gościnny, który wygłosi Irgen Salianji,  założyciel Architects for Urbanity. Wykład odbędzie się w czwartek 19.12.19 o godz. 17.00 w sali 103.

Harmonogram wystaw w tym tygodniu

W tym tygodniu rozpoczynają się dwie wystawy projektów. Zapraszamy do oglądania wystawy Projektu Konstrukcji, semestru 5. studiów inżynierskich, oraz wystawy Projektu Architektonicznego w Kontekście Śródmiejskim sem. 1 studiów magisterskich

Terminarz wystaw - Zima 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem wystaw w tym semestrze. W każdym kolejnym tygodniu, aż do pierwszego tygodnia lutego będzie coś ciekawego do oglądania!

Forum Konserwatorskie 2020

Zapraszamy do udziału w Forum Konserwatorskim 2020, które poświęcone będzie ochronie zabytkowych wartości zabudowy i infrastruktury kolejowej oraz najnowszym badaniom dziedzictwa. Tegoroczne Forum organizowane jest przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej przy współudziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod patronatem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

O Architekturze - Eike Becker Architekten

Stowarzyszenie Akademickie WA PW wraz z Wydział Architektury PW serdecznie zapraszają na kolejny wykład z cyklu "O Architekturze". 
Naszym gościem będzie Eike Becker - niemiecki architekt i projektant, założyciel biura "Eike Becker Architekten" z siedzibą w Berlinie. Znany głównie z budownictwa wielkogabarytowego, zarówno mieszkalnego, jak i biurowego. 

Think Locally, Act Globally - dr hab. Kacper Pobłocki

Zapraszamy na wykład: "Think Locally, Act Globally", który wygłosi dr hab. Kacper Pobłocki.

Dr hab. Kacper Pobłocki jest adiunktem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Warszawskim. Jego obszary specjalizacji to porównawcze studia miejskie, antropologia społeczne i ekonomiczna, globalna historia gospodarcza, historia społeczna i ludowa, teoria nierównego rozwoju, klasy, gentryfikacja, ruchy miejskie oraz polityka miejska.

Spotkanie Dotyczące Nowego Programu Studiów

We wtorek 10 grudnia o godzinie 15.15 w audytorium 103 odbędzie się spotkanie dotyczące nowego programu studiów, który zostanie wdrożony od 1 października 2020 roku. 

Zapraszamy do składania aplikacji na specjalność Architektura Informacyjna

Specjalność Architektura Informacyjna prowadzona jest przez Zespół Architecture for Society of Knowledge, Pracowni Projektowania Architektonicznego Wspomaganego Komputerem - Katedra Projektowania Architektonicznego.

Mies+ WAPW. Konkurs na Najbardziej Pociągającą Ideę Projektową

Już 06.12 o 18:00 zapraszamy na uroczystą Galę Finałową Konkursu na Najbardziej Pociągającą Ideę Projektową 2019, która odbędzie się w gmachu WAPW w sali 103. Spośród finalistów wyłonionych w drodze czerwcowego głosowania przeprowadzonego na Wydziale Architektury jury, złożone z przedstawicieli najlepszych polskich biur architektonicznych i nauczycieli akademickich, wybierze laureatów. Każdy uczestnik wydarzenia, w drodze głosowania, będzie mógł zadecydować, który z finalistów zostanie wyróżniony nagrodą publiczności.

Konferencja "Redefining Cities in View of Climatic Changes"

W dniach 20 i 21 listopada 2019 odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Redefining Cities in View of Climatic Changes, której organizatorem był Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Współorganizatorem było Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technoloii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT)

Wyróżnienie w XI edycji konkursu Innowator Mazowsza w kategorii Innowacyjny Naukowiec dla dr inż. arch. Łukasza Piątka

Laureaci XI edycji konkursu Innowator Mazowsza, fot. innowacyjni.mazovia.pl

Serdeczne gratulacje dla dr inż. arch. Łukasza Piątka za wyróżnienie w XI edycji konkursu Innowator Mazowsza w kategorii Innowacyjny Naukowiec!

Dr inż. arch. Łukasz Piątek otrzymał wyróżnienie za pracę doktorską obronioną na naszym Wydziale: „Architektura budynków pływających: uwarunkowania i kierunki rozwoju w Polsce po roku 2000”.

Wyróżnienie w konkursie Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, im. Profesora Jana Zachwatowicza, na najlepsze prace dyplomowe dla Łukasza Gadomskiego

Gratulujemy! Tegoroczny dyplom magisterski obroniony na naszym Wydziale przez Łukasza Gadomskiego, pod kierunkiem dr inż. arch. Marcina Górskiego, został wyróżniony w konkursie Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, im. Profesora Jana Zachwatowicza, na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2019.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Paweł Pedrycz

3 grudnia 2019 r. godz. 15:30, audytorium im. Stanisława Noakowskiego